MJ SPED stále rastie

Napredovanie a nárast počtu klientských dopytov znamená i potrebu rastu našej spoločnosti z pohľadu ľudských zdrojov a rozširovanie nášho tímu. Sme radi, že ďalšou členkou nášho tímu sa stala Milka, ktorá bude pôsobiť na pozícii manažéra prepravy a veríme, že sa stane platným hráčom a pomôže nám posunúť MJ SPED opäť o kus ďalej.

 

 

 

20190613_172150
team building MJ SPED na škole varenia

 

 

Z Mongolska až na Pohodu 2019 !

MJ SPED pokrýva svojimi službami v rámci medzinárodnej cestnej prepravy zásielok teritórium od Portugalska až po Mongolsko.

V júli sme dodali pre nášho klienta zo Slovenska zásielku júrt z Ulanbátaru do Trenčína, priamo na letisko, miesto konania hudobného festivalu Pohoda 2019. Približne 8000km , hranice, colnice – a včasné dodanie zásielky tak, aby ju bolo možné inštalovať a použiť na najobľúbenejšom hudobnom festivale na Slovensku. Sme hrdí na to, že sme špecialistom na prepravu zásielok z Mongolska, Kazachstanu či odľahlých častí Ruskej federácie. Budeme radi, ak sa o tom presvedčíte a zašlete nám i Váš dopyt na prepravu zásielok na týchto linkách.

 

IMG-76d824d4d20e1e4d709ffad93190a249-V IMG-cf29b79f92c76b0a44fcad2644ba3604-V

Podporujeme športové nádeje

Šport je veľlmi dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu, pričom hlavne tí neskôr narodení sa mu venujú čoraz menej . V dnešnej digitálnej dobe, keď deti športujú výrazne menej ako v minulosti a pre ich rodičov je jednoduchšie ich nechať obklopených mobilnými zariadeniami a internetom – si o to viac vážime ľudí, ktorí vedú deti k športu a navyše sa im i pri ich športovom napredovaní venujú.

Preto sme sa rozhodli pre partnerstvo s miestnym Športovým triatlonovým klubom Pezinok, ktorý sa venuje jednej z najťažších športových disciplín vôbec. Veríme, že i naša podpora pomôže klubu vychovať nové nádeje tohto športu a vštiepi deťom športové návyky i pre zvyšok ich života.

 

20190608_115958

Logistika budúcnosti

Dňa 18 marca som sa zúčastnil Meetupu o logistike budúcnosti, stretnutia odborníkov a ľudí z oblasti logistiky a IT.  Čo vieme dávno, že logistika nebude už nikdy ako bývala a moderné technológie ju budú i naďalej masívne ovplyvňovať. Industry 4.0 a IoT sa stávajú realitou a menia “našu hru” za pochodu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako veľké špoločnosti ako Slovenská pošta, alebo HOPI aplikujú nové technológie a procesy v ich firemnej logistike, a aké plány majú v blízkej i ďalekej budúcnosti.

Tieto zmeny masívne zasiahnu pracovnú silu na Slovensku, ktoré je podľa OECD svetovým lídrom – kde až 64% pracovnej sily bude technologickými inováciami a ich aplikáciou nútených zmeniť svoje pracovné zaradenie. Je to nelichotivé zistenie – viac ako polovica ľudí okolo Vás bude musieť opustiť svojú prácu a učiť sa inú – pretože bude nahradená novými, zrejme autonómnymi technológiami. Núka sa otázka, čo robí vláda Slovenskej republiky preto, aby sa to zmenilo ? Osobne si myslím, že masívnou podporou investícií, ktoré znamenajú dnes pracovné miesta v síce už automatizovanej prevádzke (avšak ďalšou aplikáciou novších technológií budú už nepotrebné) vláda vytvára nové, budúce problémy. Iste, vláda je tu 4 roky a toto sú problémy ktoré sa jej netýkajú. Budú sa však týkať, žiaľ nás všetkých.

Viete aké sú konkrétne limity zodpovednosti dopravcu a zasielateľa v prípade škody na prepravovanej zásielke ?

Možno by bolo správne začať rozdielom medzi dopravcom, prepravcom, a zasielateľom, nakoľko sú definície týchto pojmov všeobecne málo známe, a to nie len pre klientov, ale dokonca aj ľudí priamo z nášho odvetvia.

Zasielateľ - subjekt, ktorý na základe platného oprávnenia (koncesia) obstaráva vlastným menom prepravu veci, a to v mene a na účet príkazcu (prepravcu – teda klienta)
Dopravca - subjekt, ktorý vykonáva/prevádzkuje dopravu pre cudziu alebo vlastnú osobu, teda prepravu uskutočňuje.

Platí, že prepravca (príkazca, teda klient) sa  podieľa na zmene vlastníctva tovaru, zasielateľ sa podieľa na celkovom zabezpečení týchto zmien a dopravca sa podieľa na premiestnení tovaru.

Zodpovednosť zasielateľa 
Aby sme sa ale vrátili k meritu veci, “hráči” v rámci doručovania zásielok majú nie len rôzne úlohy, ale i limity zodpovednosti v prípade škody na zásielke. Na základe zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky, zodpovednosť zasielateľa pri vykonávaní jeho činnosti je limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej či stratenej zásielky, najviac však 20 000 XDR za jeden škodový prípad. Jedná sa o škody vychádzajúce z procesu obstarávania prepráv a iných činností, súvisiacich. (sú stanovené rôzne limity zodpovednosti pre jednotlivé činnosti ako škoda pri preprave, pri neskorom dodaní, pri skladovaní, atď.) Všetky podmienky môžete nájsť na adrese (http://www.zlz.sk/sk/informacie-o-zvaeze/zasielateske-podmienky.html)

Treba mať teda na zreteli, že pri škode na zásielke je jej plnenie limitované maximálnou cenou za brutto kilogram poškodenej, alebo stratenej zásielky.

Zodpovednosť dopravcu 
V rámci zodpovednosti dopravcu, ktorá je upravovaná dohovorom CMR, sa jedná taktiež o 8,33 XDR/ kilogram brutto váhy poškodenej či stratenej zásielky, v tomto prípade limitovanej celkovou brutto hmotnosťou prepravovanej veci. V prípade celokamiónovej zásielky s hmotnosťou 25 ton a aktuálneho kurzu XDR, je to približne 250 000,- EUR. Z toho vyplýva, že ak sa aj dopravca preukáže s CMR poistením na sumu vyššiu ako 250.000,- EUR (CMR poistenia sú uzavreté i na vyššie sumy), v závislosti od kurzu XDR, táto suma neznamená automaticky plnenie do jej výšky. Taktiež z toho vyplýva, že klient by mal siahnuť po ponúkanej možnosti pripoistenia jeho zásielky, v prípade ak sa chce vyhnúť prípadným stratám - a hmotnosť a hodnota zásielky sú v nepomere k vyššie uvedenému.

XDR - je špeciálna mena, ktorej aktuálny kurz môžete sledovať na stránkach NBS, alebo https://www.kurzy-online.sk/meny/xdr/
Čo z toho ale vyplýva pre Vás ako príkazcu, klienta ktorý potrebuje prepraviť zásielku v rámci cestnej prepravy ?

Je potrebné orientovať sa v terminológii a úlohách jednotlivých subjektov zapojených do prepravy Vašej zásielky. A teda, zasielateľ pre Vás obstará najvhodnejšie a najvýhodnejšie prepravné riešenie, a je krytý poistením zasielateľa. Zodpovednosť zasielateľa je limitovaná na 20.000,- XDR, a jeho poistenie kryje možné škody, vzniknuté z priameho procesu obstarávania prepravy, či iných súvisiacich aktivít ako colno-deklaračných služieb, skladovania, a podobne. Poistenie môže mať rôzne formy a špecifiká, ako napríklad poistné krytie škôd spôsobených tretími stranami (dopravca) zapojenými do procesu prepravy. Informujte sa u svojho partnera, a nechajte si vysvetliť akým typom poistenia disponuje !

Samozrejme, úlohou zasielateľa je obstarať službu u vhodného dopravcu, ktorý disponuje povolením na výkon činnosti a platným poistením CMR - nie len čo sa týka územnej platnosti, ale i poistnej sumy, ktorá musí byť v súlade s prepravovanou vecou. Avšak, v prípade škody na zásielke je zodpovednosť dopravcu limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej, či stratenej zásielky.

A teda, je preto veľmi dôležité sledovať hodnotu prepravovanej zásielky spolu s jej hmotnosťou !V prípade, ak presahuje hodnota 1kg prepravovanej zásielky sumu približne 10,- EUR – je vhodné siahnuť po pripoistení zásielky a limitovaní prípadných rizík. Kvalitný zasielateľ ma riešenie vždy po ruke.

Transportné platformy – dobrý pomocník, ale zlý pán !

Dnešnú dobu a náš každodenný pracovný život, si nevieme predstaviť bez “šikovných“ telefónov, či rôznych chytrých IT riešení, a to nie len v oblasti prepravy a zasielateľstva, ale i všetkých ostatných odvetví. Aktuálnou otázkou je však, aká je miera rizika ich možného zneužitia.

Raal Tans, Trans.eu, Timo Com, či Lardi Trans sú platformy kde sa “stretávajú“ voľné vozidlá a voľné náklady, a sú určené pre našu každodennú pomoc a pre rýchle a efektívne uzatvárania jednotlivých obchodov, a to či už z pohľadu dopravcu, alebo zasielateľa.

Mimo nesporných výhod a prínosu, však aktuálne ukrývajú mieru rizika, ktorú netreba podceniť. Pre konkrétnosť, spomínaným rizikom/problémom je možné nabúranie sa do konta(profilu) užívateľa a zneužitie jeho mena pre páchanie trestnej činnosti, formou krádeže prepravovaných tovarov. 

V tak vážnej téme však neslobodno paušalizovať, a “ hádzať všetky riešenia do jedného vreca “, žiaľ za posledný rok mala naša spoločnosť zlú skúsenosť už s dvomi z uvedených riešení, Lardi Trans a Trans.eu.

Problém

Nové riešenia vo forme spomínaných platforiem priniesli do priemyslu zrýchlenie a zjednodušenie procesov, či nižšie prepravné náklady pre príkazcov, teda klientov. Problémom však je, že nové kriminálne trendy fantómových dopravcov (zneužitie mena a údajov dopravcu/zasielateľa pre krádež tovarov v jeho mene) si našli cestu i do spomínaných platforiem. Využívajúc rýchlosť dnešnej doby, nepozornosť, či nedôslednosť ľudí na strane jednej, a technické nedostatky platforiem na strane druhej, maximalizujú úspešnosť svojich kriminálnych aktivít.

 Prípady MJ SPED s.r.o.

Prvým prípadom, ktorý sa stal v platforme Lardi Trans, bolo zneužitie mena dopravcu, ktorého profil nabúrali neznámi hackeri, zmenili jeho kontaktné údaje a v rámci chatu komunikovali a potvrdzovali objednávky na prepravu tovarov od zasielateľov, ktoré neskôr po naložení odcudzili. V tomto prípade sme figurovali v úlohe spoločnosti, ktorá obstarávala prepravu zásielky a bola cez nášho partnera finálne objednaná u dopravcu, ktorého profil bol v danom čase zneužitý. Žiaľ, týmto prípadom sme nútení zaoberať sa dodnes.

V druhom prípade a v rámci oveľa rozšírenejšej, ba až poprednej platforme Trans.eu, bolo naopak zneužité naše firemné konto a meno. Z nášho konta tak komunikovali, v našom mene, ľudia ktorí oslovovali spoločnosti, ktorým chceli odcudziť rôzne zásielky. Vďaka profesionalite, duchaprítomnosti, či podozrievavosti pani Šramovej zo spoločnosti Demaservice S.p.a.,  sme odhalili tento podvod v jeho zárodkoch a neprišlo k žiadnej krádeži. Pravdou je, že páchateľ mohol byť i zadržaný, avšak paradoxne i pre zásah samotného providera platformy Trans.eu, sa to nepodarilo. Z našej strany bolo zneužitie konta nahlásené a zároveň sme Trans.eu upozornili, že Poľská polícia čaká na mieste nakládky na vodiča – aby konto neblokovali, nakoľko by to páchateľa vyplašilo a na miesto nakládky sa tak nedostavil. Predpokladám že hlavne pre svoju bezpečnosť a odvrátenie prípadných žalôb, bolo konto zablokované a páchateľ nedolapený. Tento prípad sa tak skončil mojim dňom stráveným na polícii, či zasielaním informácií o danom zneužití i do ostatných platforiem.

Tiež sa však skončil záverom, že týmto nástrojom pre ich bezpečnosť ktorá nie je 100%, nemožno plne dôverovať a je potrebné prijať tvrdé bezpečnostné opatrenia pri obstarávaní prepráv.

 Riešenie

Som presvedčený, že spoločnosti pôsobiace v našom priemysle by sa nemali bezbreho spoliehať na transportné platformy a v nich uvedené údaje. Situácia si žiada vyjsť zo zóny komfortu, a či už cez samostatné oddelenie/pracovníka, alebo samotnými zasielateľmi či dispečermi pripraviť kontrolné mechanizmy pre overovanie identity potencionálneho obchodného partnera.

V našej spoločnosti sme zaviedli procesy a opatrenia, ktoré znemožnili stať sa opäť obeťou podvodu. Keďže nie je možné urobiť žiadne opatrenie voči tomu, aby niekto zneužil platformu, ktorá nie je v našich rukách, zaviedli sme zásadné procesy pre nami obstarávané prepravy:

V prvom rade používame náš vlastný, aktualizovaný, komunikačný systém s databázou, v ktorej máme len overené spoločnosti a ich kontakty, vozový park, či zameranie a podľa toho dané spoločnosti dopytujeme.

 • Dopytujeme a služby objednávame takmer výhradne u priamych dopravných spoločností, a tak máme celý proces prepravy pod kontrolou
 • V prípade, ak si situácia vyžaduje obstaranie prepravy u subjektu z transportnej platformy, je povinnosťou každého pracovníka overiť identitu subjektu a pracovníka tak, že v profile dopravcu musí skontrolovať telefónne čísla, doménu webovej adresy, emailové kontakty – a porovnať ich s tými na webovej adrese subjektu či iných zdrojoch internetu. Taktiež overiť minimálne 2 referencie dopravcu, u ktorých si overujeme mimo kvality a skúseností i telefónne číslo dopravcu
 • Indikátorom podvodu môže byť i nízka ponúkaná cena dopravcom a záujem o tovary, ktoré sú ľahko speňažiteľné ( elektronika, domáce elektro spotrebiče, a pod.)
 • V ďalšej fáze kontroly, kontaktujeme priamo poisťovňu dopravcu, u ktorej si overujeme platnosť a adresnosť nám zaslaného poistenia ( overujeme EČV, továrenské značky ťahač/náves, územnú platnosť, úhradu poistenia)

Tieto opatrenia a procesy sú neproduktívnym, administratívnym i časovým zaťažením našich pracovníkov. Oveľa dôležitejší je však ich efekt a odvrátenie možnej hrozby krádeže nám zverenej zásielky. O to viac, ak krádeže fantómovým dopravcom nie sú kryté v rámci bežného poistenia zasielateľa. To je už však téma na ďalší blog :)

Ako sa zachovať pri doručení poškodenej zásielky ?

Možno sa Vám to už niekedy stalo, možno sa v budúcnosti stane , alebo budete partiť medzi tých šťastných, ktorých sa to netýka.:-) Reč je o poškodenej zásielke, či už následkom havárie, manipulácie, zlého zabalenia, alebo uloženia či zafixovania na prepravnej kapacite, ale i nesprávnej jazde vodiča, roztrhanej plachty a následným zatečením, a podobne..

Za moju približne 13 ročnú prax sa mi to stalo už niekoľko krát – pričom v nemálo prípadoch klienti, respektíve ich zamestnanci  nemali poznatok, ako v takomto prípade postupovať – čím si skomplikovali plnenie náhrady škody poisťovňou zasielateľa či dopravcu. Čo teda treba urobiť, aby ste si zabezpečili náhradu škody ?

 1. Zverte svoju zásielku do rúk len overenému zasielateľovi či dopravcovi. Overte si jeho licenciu, webové stránky, kontakty, a spýtajte sa ho na jeho konkrétne referencie. Overte si kvalitu ním ponúkaných služieb.
 2. Následne je dobré si overiť, či zverujete svoju zásielku do rúk spoločnosti, ktorá ma dostatočné poistné krytie pre prípad možnej škody na zásielke (limit poistenia, kryté poistné riziká, jeho územná platnosť, či ostatné podmienky) a či charakter, alebo hodnota prepravovanej zásielky nevyžaduje dodatočné pripoistenie (ktoré Vám môže uzavrieť zasielateľ, alebo i po vlastnej línii)
 3. Urobte, čo je z Vašej strany možné tak, aby bola zásielka riadne zabalená a pripravená na prepravu
 4. V prípade, ak už je doručená zásielka, ktorá nesie znaky poškodenia :
 • urobte si obhliadku tovaru a zistite aký objem je poškodený
 • urobte si kvalitnú foto dokumentáciu poškodenej zásielky, vrátane fotografie vozidla
 • spíšte zápis o škode s vodičom, kde špecifikujete rozsah poškodenia zásielky (použite v prípade možnosti osobné údaje vodiča a nechajte ho zápis prečítať a podpísať)
 • vpíšte zápis o škode i do CMR (i v prípade ak máte najmenšie podozrenie o poškodení, ale zároveň nie je možné na 100% skontrolovať zásielku)
 • po dôkladnej inšpekcii poškodenej zásielky vystavte zasielateľovi/dopravcovi škodovú faktúru, ktorá bude postúpená na poisťovňu.

Zabudol som na niečo alebo máte otázky týkajúce sa tejto témy ? Neváhajte ma kontaktovať na andrej.jendek@mjsped.sk, budem sa tešiť :)

MJ SPED podporuje záchranu kultúrnych pamiatok

MJ SPED podporuje záchranu kultúrnych pamiatok

V mesiaci September, sme sa rozhodli symbolicky finančne podporiť tradíciu organizovania benefičných Mariánskych koncertov, konajúcich sa na podporu rekonštrukcie starého pútnického miesta Skalka za Trenčínom. (http://putnickemiestoskalka.sk) Veríme, že sa bude i v budúcnosti dariť tento objekt nie len zachovať, ale i zveľaďovať.

Veľká česť patrí zriaďovateľom Neinvestičného fondu BEŇADIK (N.F.B.), ktorý bol zriadený 19. februára 2011 v Trenčíne s cieľom zhromažďovať zdroje a vytvárať podmienky pre obnovu a rozvoj najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalka pri Trenčíne – miesta, ktoré je zasvätené sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi.

Logistic conference 2016

Logistic conference 2016

Po roku sme sa rozhodli opäť zúčastniť konferencie o logistike, organizovanej už po 10 krát firmou In Form Slovakia, s.r.o. Tento krát v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave, s rozšíreným programom i počtom účastníkov.

 

Opäť i tento rok bola akcia veľmi zaujímavou, s účasťou rôznych odborníkov z oblasti výroby či logistiky, mapujúcich problémy, či nové trendy odvetví. Prípadové štúdie, prezentácie, názory odborníkov z odvetví, či diskusie o pálčivých témach priťahovali pozornosť zúčastnených.

 

Mega trendy, industry 4.0, automatizácia i digitalizácia logistických procesov, to boli pre mňa najzaujímavejšie témy – ktoré ma inšpirovali pre ešte tvrdšiu prácu a nasmerovanie aktivít našej spoločnosti. Verím, že je maximálne dôležité držať krok s trendami a inováciami v odvetví – a že je to investícia, ktorá prinesie ovocie a úspešne “prepraví“ MJ SPED do budúcnosti.

Prieskum spokojnosti dopravcov 2015

Vzhľadom na snahu o neustále zlepšovanie našich služieb si Vám dovoľujeme oboznámiť s výsledkami polročného prieskumu spokojnosti našich dodávateľov – dopravcov. Spätnú väzbu či už formou vyplneného anonymného dotazníka alebo akýmkoľvek iným spôsobom si veľmi vážime. Budeme robiť maximum pre zapracovanie pripomienok do zlepšenia spolupráce s dopravcami s cieľom zlepšenia celkovej úrovne poskytovaných služieb. Prieskum bol hodnotený v nasledovných oblastiach:

 1. Serióznosť obchodného partnera

Takmer všetci (presne 93,9%) z oslovených dopravných partnerov nás vnímajú ako seriózneho obchodného partnera, čo si veľmi vážime.

 

 1. Platobná disciplína

Cez dve tretiny (presne 67,97%) respondentov uviedlo, že je veľmi spokojných s platobnou disciplínou našej firmy. Zvyšných 32,03% označilo, že je spokojných. Tu vidíme priestor na zlepšenie hlavne čo sa týka zahraničných dopravných partnerov, od ktorých dostávame originálne prepravné doklady celkovo neskôr ako od slovenských dopravcov, čo môže byť dôvodom oneskorovania lehôt splatnosti.

 

 1. Odbornosť

Až 85,7 % dopravcov nás vníma ako odborníka v oblasti zasielateľstva a špedície, čo si veľmi vážime a zostávame naďalej zaviazaný poskytovať odborný servis a poradenstvo nielen našim zákazníkom, ale aj dodávateľom.

 

 1. Komunikácia

Viac než tri štvrtiny (presne 77,52%) oslovených dopravcov ohodnotilo celkovú úroveň našej komunikácie vrátane jazykového vybavenia ako profesionálnu a efektívnu. Zvyšných 22,48% je spokojných. Tu vidíme tiež priestor na zlepšenie.

 

 1. Forma objednávky

Všetci (100%) z oslovených dopravcov sa vyjadrili, že text a forma objednávky sú pre nich jasne čitateľné a prehľadné.

 

 1. Odporúčanie

Až 86,87% z oslovených respondentov by odporúčalo našu spoločnosť aj iným dopravných spoločnostiam.