Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou

Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou

MJ SPED s.r.o. sa na jeseň minulého roku zúčastnilo odborného semináru organizovaného Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (Ďalej len „SOPK“) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ukrajiny, SBERBANK Slovensko, a.s., EXIMBANKOU SR a právnou kanceláriou JURIMEX, Kyjev.

Cieľom semináru bolo oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom ekonomiky, podnikateľským prostredím a legislatívou Ukrajiny ako perspektívnej cieľovej destinácie pre rozvoj obchodu a investícií EÚ. Osobitný dôraz sa kládol na rozširovanie obchodných vzťahov medzi EÚ (SR) a Ukrajinou na základe pripravovanej Dohody o voľnom obchode ako neoddeliteľnej súčasti Zmluvy o pridružení Ukrajiny k EÚ. No my už teraz vieme, že táto vízia nebola reálna. Aktuálna geopolitická situácia nasvedčuje, že k uzatvoreniu dohody s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej či vzdialenej budúcnosti nedôjde. Orientácia Ukrajiny na EÚ je viac než v nedohľadne.

Konkrétne prínosy pre MJ SPED z účasti na seminári sú však viac než zrejmé. Nadviazali sme osobné kontakty na ľudí a podnikateľov, s ktorými kedykoľvek v budúcnosti môžeme nadviazať spoluprácu. Naším cieľom je neustále hľadať takýchto klientov a na pravidelnej báze zastrešovať ich prepravy smerujúce do Ruska, na Ukrajinu či okolité krajiny.

Na trhu medzinárodnej prepravy tovarov sme sa s viac ako 20 ročnou históriou postupne vyprofilovali na stabilného prepravného partnera mnohých renomovaných firiem. Referencie Vám vieme poskytnúť na požiadanie. Dlhodobo sa špecializujeme na prepravy do Ruska a krajín Spoločenstva nezávislých štátov, v čom MJ SPED vidí svoju prítomnosť i budúcnosť.

„Komplexne zastrešíme Vašu prepravu vrátane poistenia, preskladnenia, colného odbavenia či iných náležitostí podľa individuálneho zadania klienta.“

S úctou, pracovný tím MJ SPED s.r.o.

P1040097

P1040095_b