Colná problematika

3. – 4. júna 2014 sa MJ SPED zúčastnilo kurzu Colná problematika organizovaného FTEC -Forwarding & Transport Education Company s.r.o. Kurz sa konal v Bratislave a viedol ho dlhoročný špecialista na danú problematiku – Tibor Vojtko.

Seminár bol určený špedičným firmám a obchodníkom, ktorí na dennej báze prichádzajú do styku s colnými úradmi a potrebujú sa orientovať v problematike. Účastníci kurzu sa mohli dozvedieť o zmenách v metodike jednotlivých colných dokumentov (napr. JCD, Karnet TIR, ATA Karnet, T1) ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou medzinárodnej prepravy a obchodu.

 

MJ SPED s.r.o. svojou účasťou na kurze sledovalo niekoľko cieľov:

  1. Doplniť si informácie o colných režimoch a jednotnej colnej politike EÚ voči 3. štátom (t.j. mimo územia EÚ), ku ktorým neodmysliteľne patrí aj hlavná cieľová destinácia MJ SPED s.r.o – Rusko a krajiny bývalého ZSSR

http://www.mjsped.sk/destinacie/

  1. Odbremeniť zákazníkov MJ SPED s.r.o. od zdĺhavých formalít prostredníctvom ich zastupovania pred colným úradom v colných konaniach na území členských štátov EÚ a Ruska. FYI: colné odbavenie tovaru patrí k základným pilierom komplexného zastrešovania medzinárodných prepráv spoločnosťou MJ SPED

http://www.mjsped.sk/sluzby

  1. Nadviazať kontakty s potenciálnymi zákazníkmi (obchodné a výrobné podniky) a špecialistami ohľadom budúcich možností spolupráce. Sľubným, čo do budúcnosti z hľadiska rozvoja MJ SPED a jeho portfólia služieb, ostáva získanie certifikátu SHS (Schválené hospodárske subjekty), čo môže byť zaujímavé pre našich zákazníkov. Certifikovaný subjekt má zabezpečené preferenčné zaobchádzanie s tovarmi pred colnými orgánmi, z čoho môžu benefitovať všetci účastníci dodávateľsko-odberateľského reťazca (výrobca tovaru → obchodník → prepravca).

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.