Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Špedičná firma MJ SPED s.r.o. prijala strategické rozhodnutie implementovať systém manažérstva kvality ISO 9001. Systém ako taký umožní firmám lepšie zefektívniť procesy riadenia, ktoré sú kľúčové nielen v sektore zasielateľstva a logistiky.

MJ SPED s.r.o. denno-denne pracuje s faktúrami, objednávkami či inými účtovnými a prepravnými dokumentmi v originálnej papierovej forme. Jedným z cieľov systému manažérstva kvality ISO 9001 je zjednodušenie a zlepšenie práce s dokumentmi pre pracovníkov firmy s cieľom šetriť finančné, časové i materiálové náklady (príklady z praxe).

  1. Jednou z možností uplatnenia systému riadenia v praxi je napr. elektronizácia údajov. Údaje sa nemusia vždy tlačiť na papier, čím sa šetria vnútropodnikové zdroje (napr. toner, papier, čas). Na strane druhej je dôležité paralelne kľúčové údaje zálohovať elektronicky na serveroch tak, aby sa mohli jednoducho a cielene dohľadať v prípade potreby.
  2. Ďalším prostriedkom zefektívnenia procesov je napr. efektívne a cielené vedenie pracovných porád či už na pravidelnej (napr. týždennej) alebo „ad hoc“ (za konkrétnym účelom) báze. Uvedené stretnutia môžu priniesť firme viacej povedomia jednotlivých pracovníkov o práci druhých, čím sa zlepší komunikácia smerom k zákazníkom a dopravným partnerom pri suplovaní kolegov.

Cieľom implementácie systému, je postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných klientom - posunúť firmu ďalej. Veľmi dôležité je, aby firma a jej aktivity pôsobili smerom navonok profesionálne. Implementovať medzinárodne uznávané štandardy znamená aj rozšíriť portfólio kredibilných klientov, ktorí dopomôžu zastabilizovať firmu na trhu prostredníctvom svojich pravidelných dopytov, a napomôžu jej rásť.

Veríme, že aj napriek nemalým investičným nákladom na implementáciu systému sa nám zdroje vrátia v dohľadnej budúcnosti, a to hlavne v podobe vytvorenia stabilnej siete klientov a v postupnej profilácii firmy v jednotlivých segmentoch (príklady z praxe):

● Geografická oblasť (napr. prepravy z EÚ do Ruskej Federácie a späť)

● Procesy (napr. preprava → colné odbavenie → preskladnenie → poistenie tovaru)

● Sektory (napr. poľnohospodárstvo, automobilový, farmaceutický, oceliarsky priemysel)

● Typ vozidla (napr. plachta, zberná služba, ADR, nadrozmerná preprava, frigo)

● Typ prepravy (napr. kamiónová po ceste, vlaková po železnici, kontajnerová loďou)

 

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.