Logistika budúcnosti

Dňa 18 marca som sa zúčastnil Meetupu o logistike budúcnosti, stretnutia odborníkov a ľudí z oblasti logistiky a IT.  Čo vieme dávno, že logistika nebude už nikdy ako bývala a moderné technológie ju budú i naďalej masívne ovplyvňovať. Industry 4.0 a IoT sa stávajú realitou a menia “našu hru” za pochodu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako veľké špoločnosti ako Slovenská pošta, alebo HOPI aplikujú nové technológie a procesy v ich firemnej logistike, a aké plány majú v blízkej i ďalekej budúcnosti.

Tieto zmeny masívne zasiahnu pracovnú silu na Slovensku, ktoré je podľa OECD svetovým lídrom – kde až 64% pracovnej sily bude technologickými inováciami a ich aplikáciou nútených zmeniť svoje pracovné zaradenie. Je to nelichotivé zistenie – viac ako polovica ľudí okolo Vás bude musieť opustiť svojú prácu a učiť sa inú – pretože bude nahradená novými, zrejme autonómnymi technológiami. Núka sa otázka, čo robí vláda Slovenskej republiky preto, aby sa to zmenilo ? Osobne si myslím, že masívnou podporou investícií, ktoré znamenajú dnes pracovné miesta v síce už automatizovanej prevádzke (avšak ďalšou aplikáciou novších technológií budú už nepotrebné) vláda vytvára nové, budúce problémy. Iste, vláda je tu 4 roky a toto sú problémy ktoré sa jej netýkajú. Budú sa však týkať, žiaľ nás všetkých.