Bratislava City Downhill 2015

Bratislava City Downhill 2015

Dňa 20.6.2015 sa stretla v Bratislave svetová špička zjazdárov na bicykloch, ktorí si chceli zmerať sily v zjazde z Bratislavského hradu až na Rybné námestie. Toto nevšedné podujatie bolo tretím podujatím v sérii World Tour v roku 2015 a zároveň aj projektom Filipa Polca, úspešného horského cyklistu a môjho priateľa z Pezinka.

 

Bolo pre nás cťou stať sa partnerom podujatia a finančne ho podporiť. Tešili sme sa, že sa Filipovi podarí triumfovať a stať sa víťazom nielen zjazdu v Bratislave ale i celej tohtoročnej tour. Žiaľ, pretek sa nakoniec skončil tak, ako si nikto nepredstavoval a verím že ani neželal. My však budeme držať Filipovi palce v ostatných závodoch v tomto roku a tak isto dúfať, že o rok bude mať dostatok entuziazmu a energie na to, aby opäť pripravil tento zaujímavý event v Bratislave. Môžeme sľúbiť, že ho opäť podporíme. J

 

Andrej Jendek

Prieskum spokojnosti klientov 2015

Vzhľadom na našu snahu o neustále zlepšovanie našich služieb si Vám dovoľujeme oboznámiť s výsledkami polročného prieskumu spokojnosti našich klientov. Spätnú väzbu od našich klientov či už vyplnením anonymného dotazníka po preprave alebo akýmkoľvek iným spôsobom si veľmi vážime. Budeme sa snažiť zapracovať pripomienky do celkového zlepšenia úrovne poskytovaných služieb v nasledovných oblastiach:

Povedomie o firme

Viac než polovica (presne 54,3%) z celkového počtu respondentov dotazníka sa dozvedelo o našej firme prostredníctvom internetového prehliadača Google. Viac než tretina (presne 34,8%) z nich sa dozvedelo o našej firme na základe odporúčania od známeho, čo si veľmi vážime. K silným vyhľadávacím nástrojom patrili tiež internetové prehliadače Seznam.cz či Yandex.ru.

Spokojnosť so službami

Nadpolovičná väčšina (58,7%) oslovených klientov bolo veľmi spokojných s komplexnosťou a kvalitou našich služieb, ktoré zahŕňajú

medzinárodnú kamiónovú prepravu, preclenie, preskladnenie či pripoistenie tovaru. 39,1% bolo spokojných.

Cenová úroveň

Až 65,2% z oslovených respondentov ohodnotilo naše služby ako priaznivé. 17,4% ich ohodnotilo ako veľmi priaznivé a ďalších 17,4% ako priemerné. V tejto oblasti vidíme priestor na zlepšenie.

Komunikačná úroveň pracovníkov

Takmer 70% (presne 69,6%) z celkového počtu oslovených klientov bolo veľmi spokojných z celkovou komunikačnou úrovňou pracovníkov našej firmy vrátane jazykového vybavenia (angličtina, ruština). Zvyšných 28,3% bolo spokojných.

Marketing

47,8% z odpovedí hodnotilo náš firemný web a celkovú prezentáciu firmy navonok ako veľmi dobre. 41,3% dobre a zvyšných 6,5% ako priemerne. Tu vidíme popri cenám tiež priestor na zlepšenie.

Referencie

Takmer všetci (presne 95,7%) z celkového počtu oslovených respondentov by odporučilo naše služby svojim známym. Toto si veľmi vážime a naďalej zostávame zaviazaní poskytovať našim klientom prvotriedny servis prepravy tovaru do / z krajín v rámci či mimo colného priestoru EÚ.

Logistic Conference 2015

Logistic Conference 2015

Dňa 18.3 sme sa zúčastnili už 9 ročníka konferencie venovanej logistike, organizovanej spoločnosťou In Form Slovakia, s.r.o. Hlavným cieľom našej účasti, mimo nadviazania nových obchodných kontaktov, bolo oboznámenie sa s novinkami a trendmi týkajúcimi sa prepravy tovaru ako i na ňu naviazaných činností.

Konferencia sľubovala mnohé zaujímavé témy, prezentované odborníkmi v rámci panelových diskusií, či osobných prezentácií. Zaujal Manažment logistiky vo výrobných spoločnostiach, hlavne v podaní Radovana Martišoviča, Production Managera spoločnsti Miba Steeltec. V rámci osobných prezentácií by som vyzdvihol prezentáciu Martina Hrnčiara, obchodného riaditeľa spoločnosti DB Schenker, prezentujúceho tému “Ako vytendrovať to, čo chcete : špecifiká výberových konaní v doprave a logistike“ . Program pohotovo dopĺňal postrehmi a otázkami moderátor konferencie, Peter Minárik.

Účasť na podobných podujatiach je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, pretože nám pomáha sledovať trendy v oblasti nášho podnikania, a tak napredovať a zvyšovať kvalitu nami ponúkaných služieb. Nezanedbateľným benefitom je i možnosť podeliť sa o názory a informácie s odborníkmi z odvetvia, či nadviazať nové obchodné partnerstvá.

Preprava tovaru naprieč Euro – Áziou

Preprava tovaru naprieč Euro – Áziou

Kamiónové, železničné a čiastkové prepravy tovaru do / z krajín Európskej Únie, Eurázijskej Colnej Únie (Rusko, Kazachstan, Bielorusko), Turecka a Ukrajiny tvoria komplexné prepravné portfólio spoločnosti MJ SPED, s.r.o. už viac než 22 rokov. Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu na trhu ako i úzkej špecializácii sme pre Vás v roku 2014 súhrnne dodali 1466 zásielok tovaru v celkovom obrate 2 327 tis. Eur, v % vyjadrení podľa jednotlivých destinácií na obrázku.

kolac_graf

Vývoj nákladnej kamiónovej dopravy naprieč Euró – Áziou

Rapídny pokles špedície a nakládok z Európy do Ázie (export) v roku 2014 vnímame ako dôsledok vojenského konfliktu na Ukrajine a medzinárodných ekonomických sankcií voči Rusku. Celkové oslabovanie rubľa spôsobilo nižšiu kúpyschopnosť ruských podnikateľov po zahraničných produktoch, čím sa znížila aj obchodná bilancia (výpadok cca 750 tis. EUR v obrate firmy) a preprava tovaru z Európskej Únie do Ruskej Federácie, Bieloruska a na Ukrajinu. Napriek mimoriadne nepriaznivým podmienkam v 2014 sme však situáciu dokázali z väčšej časti zvrátiť vďaka úspešnej diverzifikácii pôsobenia firmy i na prepravy v rámci EÚ.

Pevne veríme, že v roku 2015 sa nám podarí dotiahnuť na výsledky spred roka 2014, plánujeme rozšíriť naše firemné portfólio na EÚ ako celok. Hlavnými ťahúňmi by mohli byť trhy Nemecka, Beneluxu a Jadranu. Mimo EÚ očakávame nárast exportných prepráv z EÚ do Turecka. Vďaka otvoreniu nového segmentu železničnej prepravy vkladáme nádeje aj do nákladnej dopravy do / z Kazachstanu. MJ SPED, Váš prepravca tovaru naprieč Euro – Áziou.

 

 

Výstava Gruzínskej produkcie na Slovensku

Výstava Gruzínskej produkcie na Slovensku

Gruzínsko a EÚ spoločne podpísali „Dohodu o zóne voľného obchodu (DCFTA)“ v júli 2013 . So svojim 26% podielom, EÚ zostáva zatiaľ hlavným obchodným partnerom pre gruzínsky trh. Prehlbovaním dohody sa tento podiel môže len zvyšovať.

Gruzínsko má Európe čo ponúknuť. Je to krajina bohatá na zdroje, čo sa odráža aj v skladbe obchodnej bilancie. Žiadaným vývozným artiklom plynúcim z Gruzínska do EÚ je okrem iného , ale najmä poľnohospodárska produkcia. Víno, čaj, ovocné produkty, med, cukrovinky, pivo, cigary, minerálna voda a ďalšie zaujímavé komodity sú dopytované. Z EÚ do Gruzínska majú potenciál rastu hlavne investície do stavebníctva a turizmu. Všetko toto vrátane ochutnávky bolo súčasťou veľtrhu v Bratislave. Euroázijskí a Kaukazskí obchodníci sa stretli za spoločným cieľom prehĺbenia vzájomnej obchodnej spolupráce dňa 21.11.2014 pod záštitou „EU-Georgia Business Council (EUGBC)“, Gruzínskej Ambasády na Slovensku, v spolupráci s  Asociáciou európskych obchodných a priemyselných komôr (EUROCHAMBRES) v rámci projektu „East Invest“.

Pre MJ SPED s.r.o. bola prehliadka gruzínskej kultúry a produktov vhodnou príležitosťou ako nadviazať kontakt s novými obchodnými partnermi a investormi zaujímajúcimi sa o export / import tovaru medzi EÚ a Gruzínskom. Medzinárodná nákladná doprava z Gruzínska do EÚ (a vice versa z EÚ do Gruzínska) je stabilnou súčasťou prepravného portfólia špedičnej firmy MJ SPED s.r.o, prepravcu tovaru naprieč Euráziou.

http://www.mjsped.sk/preprava-z-do-turecka-a-na-kaukaz/

 

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o. rozširuje ponuku služieb

MJ SPED s.r.o. rozširuje ponuku služieb

V rámci snahy našej spoločnosti o rozširovanie a skvalitňovanie služieb sme obohatili ponuku o železničnú prepravu do Ruskej federácie, Kazachstanu, a ostatných krajín regiónu SNŠ. Veríme, že táto alternatíva bude zaujímavá pre našich existujúcich, ale i nových klientov ktorí sa budú môcť rozhodnúť, ktorý typ prepravy je výhodnejší pre ich podnikanie. Samozrejmosťou ostáva naša ponuka komplexných služieb, či bezplatné poradenstvo a navrhovanie konkrétnych riešení pre projekty.

http://www.mjsped.sk/sluzby/

Dňa 10.11 sme pre významného klienta – medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu na východnom Slovensku, vypravili prvý vagón s 51 tonami tovaru do Kazašskej Almaty, pričom plánujeme ďalšiu zásielku na december, 2014. Veríme, že tento významný projekt bude pre nás odrazovým mostíkom a naše klientske portfólio sa bude i naďalej rozširovať o spokojných partnerov.

Preprava do humanitárneho bataliónu v Donbase

Preprava do humanitárneho bataliónu v Donbase

V dňoch 25.08. – 15.09.2014 sa na Slovensku uskutočnila humanitárna zbierka obetiam vojny na Ukrajine, utečencom v táboroch a obyvateľom postihnutých vojnou. Pomocou zbierky sa vyzbieralo neuveriteľných 12 645 kg hmotných darov každodennej potreby (použité šatstvo, trvanlivé potraviny, drogéria a hračky) v celkovej hodnote 26 000 EUR. Ľudí dobrej vôle sa na Slovensku stále nájde. Pozrite video:

https://www.youtube.com/watch?v=jT7l7wSpqEk

 

Medzinárodnú humanitárnu prepravu zastrešovala etablovaná špedičná firma MJSPED s.r.o.

http://www.mjsped.sk/preprava-z-do-ruska/

za organizačnej podpory neformálneho združenia Pokojní bojovníci a finančnej podpory Slovensko-Čínskej Obchodnej komory SINACO. Hmotné dary prechádzali hranicami Európskej (Slovensko, Poľsko) a Colnej Únie (Bielorusko a Rusko), colný proces prebiehal štandardne. Ukrajina sa z bezpečnostných dôvodov obchádzala. Nakladalo sa v  v Žiari nad Hronom. Miestom určenia darov bol humanitárny batalión „Novorossia“ v Donbase pri meste Rostov na Done, odtiaľ sa dary prerozdeľujú cieľovým skupinám.

Aj takýmto spôsobom súcitia Slováci s obeťami vojny na Ukrajine a radi pomôžu aj v budúcnosti pri podobných udalostiach.

Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Špedičná firma MJ SPED s.r.o. prijala strategické rozhodnutie implementovať systém manažérstva kvality ISO 9001. Systém ako taký umožní firmám lepšie zefektívniť procesy riadenia, ktoré sú kľúčové nielen v sektore zasielateľstva a logistiky.

MJ SPED s.r.o. denno-denne pracuje s faktúrami, objednávkami či inými účtovnými a prepravnými dokumentmi v originálnej papierovej forme. Jedným z cieľov systému manažérstva kvality ISO 9001 je zjednodušenie a zlepšenie práce s dokumentmi pre pracovníkov firmy s cieľom šetriť finančné, časové i materiálové náklady (príklady z praxe).

  1. Jednou z možností uplatnenia systému riadenia v praxi je napr. elektronizácia údajov. Údaje sa nemusia vždy tlačiť na papier, čím sa šetria vnútropodnikové zdroje (napr. toner, papier, čas). Na strane druhej je dôležité paralelne kľúčové údaje zálohovať elektronicky na serveroch tak, aby sa mohli jednoducho a cielene dohľadať v prípade potreby.
  2. Ďalším prostriedkom zefektívnenia procesov je napr. efektívne a cielené vedenie pracovných porád či už na pravidelnej (napr. týždennej) alebo „ad hoc“ (za konkrétnym účelom) báze. Uvedené stretnutia môžu priniesť firme viacej povedomia jednotlivých pracovníkov o práci druhých, čím sa zlepší komunikácia smerom k zákazníkom a dopravným partnerom pri suplovaní kolegov.

Cieľom implementácie systému, je postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných klientom - posunúť firmu ďalej. Veľmi dôležité je, aby firma a jej aktivity pôsobili smerom navonok profesionálne. Implementovať medzinárodne uznávané štandardy znamená aj rozšíriť portfólio kredibilných klientov, ktorí dopomôžu zastabilizovať firmu na trhu prostredníctvom svojich pravidelných dopytov, a napomôžu jej rásť.

Veríme, že aj napriek nemalým investičným nákladom na implementáciu systému sa nám zdroje vrátia v dohľadnej budúcnosti, a to hlavne v podobe vytvorenia stabilnej siete klientov a v postupnej profilácii firmy v jednotlivých segmentoch (príklady z praxe):

● Geografická oblasť (napr. prepravy z EÚ do Ruskej Federácie a späť)

● Procesy (napr. preprava → colné odbavenie → preskladnenie → poistenie tovaru)

● Sektory (napr. poľnohospodárstvo, automobilový, farmaceutický, oceliarsky priemysel)

● Typ vozidla (napr. plachta, zberná služba, ADR, nadrozmerná preprava, frigo)

● Typ prepravy (napr. kamiónová po ceste, vlaková po železnici, kontajnerová loďou)

 

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.

Colná problematika

3. – 4. júna 2014 sa MJ SPED zúčastnilo kurzu Colná problematika organizovaného FTEC -Forwarding & Transport Education Company s.r.o. Kurz sa konal v Bratislave a viedol ho dlhoročný špecialista na danú problematiku – Tibor Vojtko.

Seminár bol určený špedičným firmám a obchodníkom, ktorí na dennej báze prichádzajú do styku s colnými úradmi a potrebujú sa orientovať v problematike. Účastníci kurzu sa mohli dozvedieť o zmenách v metodike jednotlivých colných dokumentov (napr. JCD, Karnet TIR, ATA Karnet, T1) ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou medzinárodnej prepravy a obchodu.

 

MJ SPED s.r.o. svojou účasťou na kurze sledovalo niekoľko cieľov:

  1. Doplniť si informácie o colných režimoch a jednotnej colnej politike EÚ voči 3. štátom (t.j. mimo územia EÚ), ku ktorým neodmysliteľne patrí aj hlavná cieľová destinácia MJ SPED s.r.o – Rusko a krajiny bývalého ZSSR

http://www.mjsped.sk/destinacie/

  1. Odbremeniť zákazníkov MJ SPED s.r.o. od zdĺhavých formalít prostredníctvom ich zastupovania pred colným úradom v colných konaniach na území členských štátov EÚ a Ruska. FYI: colné odbavenie tovaru patrí k základným pilierom komplexného zastrešovania medzinárodných prepráv spoločnosťou MJ SPED

http://www.mjsped.sk/sluzby

  1. Nadviazať kontakty s potenciálnymi zákazníkmi (obchodné a výrobné podniky) a špecialistami ohľadom budúcich možností spolupráce. Sľubným, čo do budúcnosti z hľadiska rozvoja MJ SPED a jeho portfólia služieb, ostáva získanie certifikátu SHS (Schválené hospodárske subjekty), čo môže byť zaujímavé pre našich zákazníkov. Certifikovaný subjekt má zabezpečené preferenčné zaobchádzanie s tovarmi pred colnými orgánmi, z čoho môžu benefitovať všetci účastníci dodávateľsko-odberateľského reťazca (výrobca tovaru → obchodník → prepravca).

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.

Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou

Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou

MJ SPED s.r.o. sa na jeseň minulého roku zúčastnilo odborného semináru organizovaného Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (Ďalej len „SOPK“) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ukrajiny, SBERBANK Slovensko, a.s., EXIMBANKOU SR a právnou kanceláriou JURIMEX, Kyjev.

Cieľom semináru bolo oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom ekonomiky, podnikateľským prostredím a legislatívou Ukrajiny ako perspektívnej cieľovej destinácie pre rozvoj obchodu a investícií EÚ. Osobitný dôraz sa kládol na rozširovanie obchodných vzťahov medzi EÚ (SR) a Ukrajinou na základe pripravovanej Dohody o voľnom obchode ako neoddeliteľnej súčasti Zmluvy o pridružení Ukrajiny k EÚ. No my už teraz vieme, že táto vízia nebola reálna. Aktuálna geopolitická situácia nasvedčuje, že k uzatvoreniu dohody s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej či vzdialenej budúcnosti nedôjde. Orientácia Ukrajiny na EÚ je viac než v nedohľadne.

Konkrétne prínosy pre MJ SPED z účasti na seminári sú však viac než zrejmé. Nadviazali sme osobné kontakty na ľudí a podnikateľov, s ktorými kedykoľvek v budúcnosti môžeme nadviazať spoluprácu. Naším cieľom je neustále hľadať takýchto klientov a na pravidelnej báze zastrešovať ich prepravy smerujúce do Ruska, na Ukrajinu či okolité krajiny.

Na trhu medzinárodnej prepravy tovarov sme sa s viac ako 20 ročnou históriou postupne vyprofilovali na stabilného prepravného partnera mnohých renomovaných firiem. Referencie Vám vieme poskytnúť na požiadanie. Dlhodobo sa špecializujeme na prepravy do Ruska a krajín Spoločenstva nezávislých štátov, v čom MJ SPED vidí svoju prítomnosť i budúcnosť.

„Komplexne zastrešíme Vašu prepravu vrátane poistenia, preskladnenia, colného odbavenia či iných náležitostí podľa individuálneho zadania klienta.“

S úctou, pracovný tím MJ SPED s.r.o.

P1040097

P1040095_b